Úvod

Pracovní kolektiv vnímá svojí činnost jako důležité společenské poslání, ke kterému je třeba přistupovat s náležitou úctou, pokorou a velkým respektem. Aby naše snažení mohlo být považováno za skutečnou pomoc, klademe ve vztahu k pozůstalým důraz na vřelý lidský přístup a empatické porozumění člověku v těžké životní situaci.

Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!                                                                                      

                                                                                                                                                                                           PhDr. Karel OTTL