Úvod

Náš pracovní kolektiv vnímá svojí činnost jako důležité společenské poslání, ke kterému je třeba přistupovat s náležitou úctou, pokorou a respektem. Jsme si plně vědomi toho, že naše snažení může být považováno za skutečnou pomoc pouze za předpokladu, že budeme svojí práci vykonávat poctivě a ve vztahu k pozůstalým budeme vystupovat nejenom profesionálně, ale především empaticky a s porozumněním.

Jsme připraveni stát se Vám skutečnou oporou!                                                                                      

                                                                                                                                                                                           PhDr. Karel OTTL